Project Management Office

 
Za saradnju na projektima posjetite Project Management Office. 
Za iniciranje novih projekata, molimo kontaktirajte Nađu Beglerović na sljedeći mail nbeglerovic@ius.edu.ba.