Poslovna saradnja

POSLOVNA SARADNJA

Osim akademske saradnje, IUS je aktivan i u poslovnom sektoru. Univerzitet je u kontaktu sa lokalnim i stranim kompanijama, gdje studenti IUS-a imaju priliku obavljati svoje stručne prakse. Potpisano je više od 30 ugovora u poslovnom sektoru.