Mevlana

O PROGRAMU RAZMJENE MEVLANA

Mevlana ProgramProgram razmjene Mevlana ima za cilj razmjenu studenata i akademskog osoblja između institucija visokog obrazovanja u Turskoj i visokoškolskih ustanova u drugim zemljama. Turski studenti mogu studirati u inostranstvu jedan ili dva semestra, a profesori mogu predavati od 2 sedmice do tri mjeseca. U skladu s pravilima ovog programa Turskog vijeća za visoko obrazovanje (YÖK), studenti i akademsko osoblje iz bilo koje zemlje mogu učestvovati u programu i studirati ili predavati na raznim turskim visokoškolskim institucijama.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu je potpisao Mevlana protokol za saradnju sa 56 univerziteta iz Turske.

Više informacija o partnerima IUS-a u programu razmjene Mevlana.